05 iulie 2013

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII (C.I.P.)


Se eliberează în cazurile când din diverse motive nu pot fi prezentate una sau mai multe documente necesare pentru eliberarea Cărţii de Identitate sau pentru CETĂŢENI ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE (C.R.D.S) care solicită stabilirea reşedinţei în România.
1.    CERERE TIP (de la ghişeu)
2.     3 (trei) FOTOGRAFII 3/4 cm cu bandă albă de 7mm la bază
3.    TAXĂ EXTRAJUDICIARĂ DE TIMBRU - 5 LEI [*]
4.     CONTRAVALOAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII - 1
LEU **
5.    TAXĂ SPECIALĂ ELIBERARE C.I.P. - 10 LEI **
6.    CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ, DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*, DOVADA ADRESEI DE REŞEDINŢĂ*,  CONSIMTĂMANTUL GĂZDUITORULUI, DUPĂ CAZ
7.    DOSAR PLIC
* DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE REŞEDINŢĂ -poate fi unul din următoarele documente: extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, certificat de moştenitor, adeverinţă din registrul agricol de la primăria de domiciliu, etc.) original+copie xerox

[*] TOATE TAXELE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI
Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu

Formular de contact pentru Traduceri Autorizate si Legalizate

Protected by Copyscape Online Copyright Checker

Reclama

BannerFans.com BannerFans.com

Radio ZU LIVE